Grafaitės

Po parką lingavo rudenėjanti vasara. Senieji ąžuolai savo žaliosiomis letėnomis meilei glaudė šimtametes egles. Saulėlydžio šviesoje dvi grafaitės tęsė savo vakarinį pokalbį ir viskas dvelkė idiliška senove tarytum iš už kampo tuoj pasirodys senojo dvarininko karieta… ir nesunku įsivaizduoti, kaip kadais po tvenkinį romantiškai plaukiodavo valtelės, o liepų alėjoje  dar girdisi puošnių suknių šlamesys…

[Read more…]